Respect is bij ons … een plan

Elk jaar definieert Orange een waakzaamheidsplan om aandacht te blijven besteden aan het welzijn van iedereen. De daarin opgenomen maatregelen zijn bedoeld om risico's te identificeren en schendingen van de mensenrechten en de fundamentele vrijheden, de gezondheid en de veiligheid van mensen en het milieu te voorkomen. Dit geldt zowel voor de activiteiten van Orange Belgium, onze dochterondernemingen, als voor de activiteiten van onze onderaannemers of leveranciers waarmee we een commerciële relatie hebben.

Vigilance plan

persoon lacht naar smartphone