We hebben principes: die van de Verenigde Naties

Orange hangt de Principes van de UN Global Compact aan en steunt actief de DOD (Duurzame Ontwikkelingsdoelstellingen van de VN).
Met de Orange Groep houden we er 6 gezamenlijke principes op na en met Orange Belgium jagen we 8 eigen doelstellingen na.
Die leidraad voor duurzaam ondernemen trekken we door in onze dagelijkse activiteiten.

Ongelijkheid verminderen

Ongelijkheid verminderen

We bouwen aan een model waar openheid en respect centraal staan, dat erop gericht is ongelijkheden te reduceren en kwetsbare groepen te ondersteunen.

Tijdens de COVID-19-crisis namen we bijkomende maatregelen om het welzijn en comfort van onze klanten te verzekeren en het effect op de digitale kloof te beperken. Bijvoorbeeld door gratis datavolume of technische ondersteuning aan te bieden.

Ga naar: Orange voor iedereen

Geen armoede

Geen armoede

Tegelijkertijd organiseren we opleidingen en inzamelingsacties om de toegankelijkheid van digitale tools te verbeteren. In samenwerking met de vzw Close The Gap zamelen we IT-apparatuur in dat we een tweede leven geven als professionele hulpmiddelen voor educatieve, medische en ondernemingsprojecten in België of de derde wereld, met name voor scholen.

Ga naar: Orange voor iedereen

Kwaliteits-onderwijs

Kwaliteits-onderwijs

We organiseren opleidingen en animaties om te leren werken met digitale tools. We slaan de handen in elkaar met partners om iedereen digitale kansen te geven. Een van die partners is BeCode, een school die webontwikkelaars opleidt. Dit project is een concrete uitloper van onze ambitie om digitale inclusie te stimuleren.

Ga naar: Orange engageert zich

Gender-gelijkheid

Gender-gelijkheid

We stimuleren diversiteit en een cultuur van inclusie. We bieden iedereen gelijke kansen, ongeacht welk geslacht iemand heeft. Sinds 2011 hebben we zelfs het GEEIS-certificaat (Gender Equality European & International Standard) gekregen, dat onze inspanningen beloont op het gebied van diversiteit, professionele gelijkheid en inclusie.

Ga naar: Diversiteit

Verantwoorde consumptie en productie

Verantwoorde consumptie en productie

We dragen bij aan de werking van een circulaire economie, met de grootste zorg om ons afval te voorkomen, te reduceren en te recycleren. Als een van de eerste telecomoperatoren wereldwijd introduceren we een simkaart van 100% gerecycleerd plastic. Alles wat we kunnen hergebruiken, schenken we een tweede leven – ongeacht of het gaat om gebruikte gsm-onderdelen, modems of decoders. Omdat we voortdurend op zoek zijn naar duurzame oplossingen hebben we in ons assortiment ook refurbished smartphones en toestellen die ontwikkeld zijn met extra aandacht voor de mens, de samenleving en de planeet.

Ga naar: Meer dans een leven

eerlijk werk en economische groei

eerlijk werk en economische groei

We dragen actief bij aan groei door concurrentiële en innovatieve producten en diensten op de markt te brengen, die over de hele productielijn een toonbeeld zijn van verantwoord ondernemerschap.

Goede gezondheid en welzijn

Goede gezondheid en welzijn

We leren onze medewerkers en klanten hoe ze nieuwe technologieën het best gebruiken, zonder ze te misbruiken. Wij wijzen onze klanten op het belang van veiligheid op de weg om hen bewust te maken van het gevaar van smartphones op de weg. Wij geven hen tips over hoe te handelen en correct te reageren tijdens het rijden.

Bovendien hebben wij in het kader van de Covid-19-crisis beschermingsmiddelen verstrekt aan het verplegend personeel.

Ga naar: Sociale verantwoordelijkheid tegenover onze klanten

Klimaatactie

Klimaatactie

We nemen maatregelen om onze milieu-impact op al onze bestaande en toekomstige activiteiten te verminderen. Met onze technologieën en middelen bouwen we stap voor stap aan een duurzamere wereld. Sinds 2006 hebben we onze CO2-uitstoot met net geen 80% gereduceerd. In 2021 behaalden we voor het negende jaar op rij het CO2 Neutral-label van CO2logic en Vinçotte voor onze activiteiten.

Ga naar: CO2-neutraliteit

Betaalbare en duurzame energie

Betaalbare en duurzame energie

We stellen onze praktijken in vraag met als doel onze koolstofvoetafdruk te verkleinen. We zoeken onvermoeibaar naar duurzame alternatieven. Onze netwerkinfrastructuren zijn ontworpen met bijzondere aandacht voor een efficiënte en verantwoorde energieconsumptie. We kozen in onze kantoorruimte voor een koelsysteem in plaats van airconditioning, we kopen 100% groene energie en we plaatsten zonnepanelen op het dak van de hoofdzetel van Orange Belgium. Ook onze shops zijn een toonbeeld van ecologisch ontwerp, onder meer dankzij de installatie van energiezuinigere apparatuur.

Ga naar: Energiebeheer

Duurzame steden en gemeenschappen

Duurzame steden en gemeenschappen

We lanceren duurzame digitale innovaties om de ontwikkeling van de regio's en gemeenten van de toekomst te ondersteunen. We schakelen een versnelling hoger met ons mobiliteitsplan door voor afwisseling te zorgen in de manier waarop onze werknemers zich verplaatsen, door telewerk en het gebruik van hybride en elektrische voertuigen te stimuleren en door ons park met benzine- of dieselwagens af te bouwen.

Ga naar: Mobiliteit

Leven op het land

Leven op het land

We dragen ons steentje bij aan het behoud van het milieu door duizenden boompjes aan te planten op het Belgisch grondgebied, met ons recyclageprogramma BuyBack en onze samenwerking met Natuurpunt/Natagora.

Ga naar: Meer dans een leven

Industrie, innovatie et infrastructuur

Industrie, innovatie et infrastructuur

We investeren in onderzoek en ontwikkeling, en brengen vernieuwende digitale oplossingen op de markt, op maat van onze ambities.

Met Proximus wordt een overeenkomst gesloten voor het delen van het netwerk voor mobiele toegang, waardoor de toegang, de dekking en de snelheid van het netwerk verder kunnen worden verbeterd en tegelijk efficiënter kunnen worden gemaakt.

Vrede, veiligheid en sterle publieke diensten

Vrede, veiligheid en sterle publieke diensten

In overeenstemming met de strategie van de groep functioneren wij op een democratische, respectvolle en open manier. Wij werken met respect voor de fundamentele vrijheden en in overeenstemming met de ethische beginselen.

  • Ethisch charter.
  • Ontwikkeling van Cybersecurity-oplossingen en gegevensbescherming.
  • Ontwikkeling van verantwoorde bevoorradingsnormen via de gezamenlijke audit.
Partnerschap om doestellingen te bereiken

Partnerschap om doestellingen te bereiken

We werken met verschillende partners samen en zetten al hun middelen en talenten in om de kansen dat we onze doelstellingen halen te maximaliseren. Wij ontwikkelen partnerships met volledige ecosystemen: regeringen, ontwikkelingsagentschappen, NGO's, ondernemers, innoverende KMO's, enz:

  • Een mooi voorbeeld is onze overeenkomst met Proximus om het mobiele toegangsnetwerk te delen. Zo verminderen we het energieverbruik van ons netwerk, en dat ondanks het toenemende netwerkverkeer.
  • Wij ondersteunen en helpen startende ondernemingen via programma's die gericht zijn op hun groei.

Ga naar: Orange Fab Belgium & Luxemburg