Fonds

Wij engageren ons

Het bedrijfsfonds van Orange is in België actief via het Fonds Orange Belgium, dat is beheerd door de Koning Boudewijnstichting.

De missie van dit bedrijfsfonds is al ruim 30 jaar om sterk in te zetten op digitalisering om zo iedereen gelijke kansen te geven.
Wij zijn zielsgelukkig dat we in België het Fonds Orange Belgium hebben opgericht, waarmee we willen bijdragen aan solidaire en verantwoorde projecten.

Dit mecenaat is in het leven geroepen om concrete hulp te bieden aan verenigingen die zich actief inzetten voor digitale inclusie.
Vandaag bevindt bijna 1 Belg op 2 zich in een situatie van digitale kwetsbaarheid (bron: Digitale Barometer 2022 van de Koning Boudewijnstichting).

Als telecommunicatiebedrijf zijn we ervan overtuigd dat wij ons steentje moeten bijdragen om iedereen toegang te geven tot de mogelijkheden die nieuwe technologieën bieden en om zo iedereen gelijke kansen te geven.
In de eerste plaats gaat onze aandacht naar mensen die digitaal uitgesloten zijn, en in het bijzonder kansarme jongeren en vrouwen.
Met onze technologieën en middelen gaan we volop voor meer digitale inclusie.

Lees hier het impactrapport over het eerste jaar van het Fonds Orange Belgium

foundation_dr_noir_vectorise_0.pngBe central

Onze mecenaatprojecten


Girleek

45.000 ter ondersteuning van Women Digital Houses in België

Het doel? Het aanbieden van opleidingen om kwetsbare vrouwen of vrouwen in een situatie van digitale kwetsbaarheid zelfstandiger te maken.
Op het programma: surfen op het net, een cv opstellen, gedragslijnen voor internetgebruik, gebruik van sociale media enz.
Dit is een ambitieus partnerschap met vzw Girleek.
In totaal zouden in 1 jaar tijd 1.540 vrouwen deze opleidingen moeten volgen, in het echt of op afstand, in Brussel en Antwerpen.
Het uiteindelijke doel: de digitale vrouw van de toekomst creëren en haar aan het werk krijgen.


€ 50.000 voor de digitale inclusie van vluchtelingen in België

Het doel? Concrete hulp verstrekken aan de migranten en de vrijwillige opvangmedewerkers op het terrein:

  • We schonken €25.000 aan Digidak voor

    • 722 individuele digitale coachingsessies voor kwetsbare burgers, vluchtelingen of senioren in de provincie Antwerpen

  • We schonken €25.000 aan het Burgerplatform voor de financiering in Brussel en Wallonië van

    • IT-apparatuur voor 75 mensen om ze te helpen met hun administratie, hun zoektocht naar een woning of werk enz.

    • wifiverbindingen zodat 3.000 mensen contact kunnen houden met familie en vrienden in hun land van herkomst

Alvast bedankt aan onze klanten die hun steentje bijdragen door een schenking te doen via het getrouwheidsprogramma Orange Thank You (10.000 € verzameld) !
En aan onze werknemers die deze actie ondersteunen!

Samen gaan we stap voor stap naar meer digitale inclusie.


We hebben gekozen om TADA vzw te steunen om sociaal kwetsbare Brusselse jongeren structureel te helpen door ze een digitaal begeleidingstraject aan te bieden. Sinds september 2022 zetten onze interne teams hun schouders onder het project.
In de weekendscholen krijgen de leerprogramma's voor 556 jongeren (10- tot 14-jarigen) een digitale insteek.
Dit is een ambitieus project en we zijn er trots op dat we hier samen met TADA en de Koning Boudewijnstichting aan kunnen bijdragen. TADA (kort voor ToekomstATELIERdelAvenir) is een tweetalige vzw die actief is in Brussel en al 10 jaar zijn sporen verdient op het gebied van inclusie.


700 computers voor Oekraïense scholen

We bereiden een donatie voor van 700 gerefurbishte computers voor Oekraïense burgers in 2023, als reactie op een oproep van de Europese Commissie.
De computers worden op dit ogenblik schoongemaakt en opgeknapt. Het is een ambitieus project waar we met veel plezier aan bijdragen om de leerkrachten en leerlingen in de Oekraïense oorlogsgebieden te steunen.

Een nieuwe verwezenlijking in ons streven naar digitale inclusie.


tic tac lab

Een ander project dat we steunen: we investeerden 32.500 € in het Tic Tac Lab!

Dat is een Solidarity FabLab waar 102 jongeren die in een instelling wonen ingewijd werden in het gebruik van technologische hulpmiddelen. Gedurende 4 weekends leerden ze er objecten te maken met behulp van computergestuurde machines.


Milieubescherming is iets dat op wereldschaal speelt en waar we ons allemaal voor moeten inzetten. Daarom investeren we in Afrika in lokale, openbare en ecologisch verantwoorde nutsprojecten. In die context steunen we:

  • de kleine waterkrachtcentrales in Liberia die groene stroom leveren en fossiele brandstoffen buitenspel zetten
  • de technieken voor duurzame landbouw en duurzaam grondbeheer in Kenia zodat de lokale bevolking haar ecosysteem terdege kan beschermen

Be central