shape-brgreen
some desc here

Andere initiatieven in het kader van verantwoord ondernemen

In het kader van verantwoord ondernemen heeft Orange België ook aandacht voor maatschappelijke thema’s. Ontdek meer over ons wereldwijd engagement op de site van de Orange Groep.

In België gaat onze aandacht vandaag vooral uit naar initiatieven rond vorming, het welzijn van onze eigen medewerkers en het milieu. Wij willen onze lokale CSR-initiatieven verder uitbouwen en zullen daarover berichten in dit deel van onze site.

Ontwikkelaars gezocht!

Orange België is actieve partner van BeCode, een initiatief van drie Belgische ondernemers die in 2016 beslisten in te gaan tegen het tekort aan ontwikkelaars. BeCode richt zich op mensen met talent voor technologie die als web developer de arbeidsmarkt op willen.

Bij BeCode worden studenten in slechts 6 maanden opgeleid tot junior ontwikkelaars. Zij gaan aan de slag als stagiaires bij bedrijven waar ze hun nieuwe vaardigheden kunnen gebruiken en verder uitbouwen. Sinds februari 2018 levert BeCode afgestudeerden af, klaar om de arbeidsmarkt te bestormen. Daar doen wij dus graag aan mee.

Developers wanted!

Het welzijn van werknemers

Vanuit zijn positionering van digitale en menselijke werkgever hecht Orange veel belang aan het welzijn van zijn medewerkers.

De HR-afdeling van Orange werkt nauw samen met de interne dienst van preventie en bescherming.

Met verschillende programma’s en acties wordt ervoor gezorgd dat de medewerkers veilig en beschermd zijn op het werk. We geven opleidingen voor de ‘fire brigade’ en voor het verstrekken van de eerste hulp. We rollen tevens regelmatig informatie- en sensibilisatiecampagnes uit zoals de campagne voor het vaccineren tegen de griep, het preventieprogramma rond psychosociale risico’s, initiatieven op het vlak van ergonomie, het verfraaien van de werkomgeving, …

We houden ook rekening met het evenwicht tussen werk en het privéleven. Daarom bieden we onze medewerkers diensten zoals een droogkuis, een strijkdienst, … Verder kunnen onze medewerkers (op het middaguur) deelnemen aan sportieve activiteiten en een meditatieprogramma.

Employee wellbeing

Een CO2-neutraal bedrijf

Overal vandaag komen mensen op voor het klimaat. Orange reduceert reeds sinds 2006 zijn CO2-uitstoot met meer dan 75 % en compenseert inmiddels ook de niet-reduceerbare CO2-uitstoot van zijn operationele activiteiten. Daardoor zijn de gebouwen, het netwerk en de winkels van Orange CO2-neutraal.

Sinds 2014 heeft Orange het CO2 Neutral label van CO2Logic en Vinçotte. Deze twee onafhankelijke organisaties verstrekken een label op basis van de internationaal erkende norm PAS 2060. Die wordt beheerd door BSI, een eminentie op het vlak van erkende standaarden waarvan ISO wel de meest gekende is. PAS 2060 is minder bekend; enkel bedrijven die effectieve en meetbare klimaatinspanningen leveren komen ervoor in aanmerking.

Concreet berekent CO2Logic onze reële ecologische voetafdruk en vergelijkt die met ons streefdoel. Het verschil tussen beide waarden is onze niet-reduceerbare CO2-uitstoot. Die compenseren we door te investeren in maatschappelijke projecten in Afrika. Daarbij ligt de nadruk vooral op projecten die mee bijdragen tot het welzijn van de plaatselijke bevolking, met bijvoorbeeld het uitbouwen van ecologische verantwoorde plaatselijke nutsvoorzieningen. Zo steunen we een electrificatieproject in een gebied van Senegal waar er een grote behoefte is aan zonne-energie. Dat project levert energie voor tot 50.000 gebruikers en draagt ook bij tot de tewerkstelling in het gebied. Andere projecten focussen op concrete dagelijkse gebruiken om ze gezonder te maken en beter voor het milieu. Een voorbeeld daarvan is het project dat we steunen in Gana. Dat project wil huisvrouwen weg krijgen van traditionele kookvoorzieningen en op die manier bijdragen tot hun levenskwaliteit. Door niet langer buiten op open vuur te koken sparen ze tijd (ze moeten geen hout meer zien te vinden), ze stoten minder fijn stof uit en dragen niet meer bij tot de plaatselijke ontbossing.

Wanneer jij dus als klant gebruik maakt van de verschillende diensten van Orange, weet je met zekerheid dat je geen extra CO2-uitstoot veroorzaakt. Cool!

A CO2-neutral company

SMS-donatie

Samen met de andere telecomoperatoren Telenet en Proximus, ondersteunt Orange Belgïe ook SMS-donatiecampagnes. Bij deze gesponsorde campagnes worden alle ingezamelde gelden integraal doorgestort en worden er geen administratieve kosten aangerekend.

Wie komt in aanmerking en wat zijn de voorwaarden?

  • Er kunnen enkel gelden ingezameld worden voor liefdadigheidsorganisaties die door de overheid erkend zijn
  • De SMS-nummerreeksen zijn beperkt tot 4xxx
  • Het maximumbedrag per SMS bedraagt 1€
  • De duurtijd van de campagne bedraagt maximum 1 maand
  • Campagnes moeten voorafgaand goedgekeurd worden door de telecomoperatoren

Lees alle voorwaarden en richtlijnen na die van toepassing zijn op SMS-donatiecampagnes.

Hoe een aanvraag voor een SMS-donatiecampagne indienen?

Aanvragen moeten tijdig ingediend worden bij alle telecomoperatoren. Vul het officieel aanvraagformulier in en zend dit door naar smsdonation@orange.be; smsdonation@telenetgroup.be; smsdonation@proximus.com; smsdonation@mobilevikings.be; smsdonation@voo.eu.

Liefdadigheidsorganisaties kunnen ook opteren voor een commerciële SMS-actie, waarbij een deel van de ingezamelde gelden wordt ingezet om de administratieve kosten van de telecomoperatoren en de technische facilitators te dekken.

SMS donation

Ontdek hier nog andere initiatieven, diensten en tips voor een evenwichtig, slim en vrij gebruik van de digitale mogelijkheden.