Bij Orange, zijn we allemaal Orange. Punt.

Professionele gelijkheid tussen mannen en vrouwen, het bestrijden van discriminatie tijdens je aanwerving en tijdens je hele loopbaan: bij Orange zijn het niet zomaar mooie concepten, maar ook de dagelijkse realiteit. En het is een kracht om vooruit te gaan. Sinds 2011 hebben we zelfs het GEEIS-certificaat (Gender Equality European & International Standard) gekregen, dat onze inspanningen beloont op het gebied van diversiteit, professionele gelijkheid en inclusie. En daar stopt het niet, want we zijn pas twee jaar bezig!

Infographie