Orange engageert zich

Wij slaan de handen in elkaar met partners, die net als wij, digitale inclusie ondersteunen.

DigitAll: wij ondertekenen het Digitale Inclusie Charter

Omdat we samen altijd sterker staan, hebben we ons aangesloten bij DigitAll, de coalitie van bedrijven, sociale organisaties en overheidsinstanties die samen werken aan meer digitale inclusie in België.

We ondertekenden dan ook het Digitale Inclusie Charter dat concrete engagementen bevat om de digitale kloof te dichten: de oprichting van een pool voor gratis digitale opleidingen, mecenaatsprojecten om verenigingen op het terrein te ondersteunen, schenkingen van refurbishte pc's, vrijwilligerswerk voor onze werknemers enz. Bij Orange zien we digitalisering als een kans en we willen dat zoveel mogelijk mensen er toegang toe hebben.

Dat is des te belangrijker als we bedenken dat 1 Belg op 2 digitaal uitgesloten wordt (bron Barometer Digitale Inclusie van de Koning Boudewijnstichting - 2022). https://kbs-frb.be/nl/barometer-digitale-inclusie-2022

Samen gaan we stap voor stap naar meer digitale inclusie.

Onze inzet voor digitale verantwoordelijkheid

Als een verantwoorde digitale speler, hebben we ons ookgeëngageerd tegenover het ISIT (het Belgisch Instituut voor Sustainable IT) door het Sustainable IT Charter te ondertekenen.

Als lid van deze denk- en doetank buigen we ons samen met onze belanghebbenden over belangrijke thema's op het gebied van verantwoord digitaal gedrag:

  • technieken voor het ecologische ontwerp van digitale apparaten en diensten, energiebesparing, hergebruik, recyclage enz.
  • de toepassingen van digitale diensten
  • de rol van digitale technologie in de overgang naar een meer sobere, deugdzame en circulaire economie

Samen komen we stap voor stap dichter bij een duurzamere wereld

Duizenden euro's geschonken aan een inclusieve vereniging in België

Als onderdeel van ons in de catalogus van het getrouwheidsprogramma Orange Thank You bieden we klanten de mogelijkheid om hun cadeau om te zetten in een donatie voor een goed doel. Gemiddeld kiest 1 op de 5 klanten voor een donatie! Bedankt voor jullie vrijgevigheid! Deze giften worden verdeeld om projecten in België te ondersteunen, hetzij in verband met het milieu (Natuurpunt/Natagora) of in verband met digitale inclusie (TADA).

Met veel plezier stellen we vast dat onze gezamenlijke inspanningen om van digitaal een factor van gelijke kansen te maken hun vruchten afwerpen

Meer info over TADA vind je hier.

BeCode: laten we het beroep van webontwikkelaar ontwikkelen

Orange is er fier op een actieve partner en stichtend lid van BeCode te zijn. Omdat in België ontwikkelaars dungezaaid zijn, besloten drie Belgische ondernemers in 2016 een speciale school voor ontwikkelaars op te richten: BeCode. Een kleine 2000 mensen volgden er al een opleiding. Dit project is een concrete uitloper van onze ambitie om digitale inclusie te stimuleren. Tot dan blijven we er alles aan doen om BeCode in dit opleidingsproject te ondersteunen.

Voor wie?

Voor al wie de technologie onder de knie heeft, en wilt toewerken naar een carrière met toekomst: webontwikkelaar.

Op 7 maanden afgestudeerd!

Dankzij BeCode worden beginners in slechts 7 maanden tijd junior webontwikkelaars. Vervolgens lopen ze stage in een bedrijf (bijvoorbeeld bij Orange) om hun vaardigheden aan te scherpen. Elk jaar verlaten enkele honderden ontwikkelaars BeCode met hun waardevolle vaardigheden, en diploma, op zak.

Link naar BeCode

Tada: 2 bijzondere workshops en 10 gemotiveerde medewerkers

Elk jaar zoeken wij met enkele vrijwilligers toenadering tot jongeren die in moeilijke sociaal-economische omstandigheden zijn opgegroeid

In samenwerking met de vzw Tada, geven we ludieke en creatieve workshops rond ICT-thema's (ICT = informatie- en communicatietechnologie), zoals netwerken, binaire code, de evolutie van mobiele telefoons en apps.

Tijdens die uitwisselingsmomenten proberen onze medewerkers de 11-jarige deelnemers te inspireren, al putten ze er zelf ook veel voldoening en ervaring uit.

Wij zijn overtuigd van het belang van die praktijkopleidingen, en we hopen dergelijke samenwerkingen in de toekomst structureel uit te diepen.

Link naar Tada