01/08/19 09:01

Financieel nieuws

Orange Belgium sluit liquiditeitscontract met Kepler Cheuvreux

Terug naar nieuws index

Brussel – Orange Belgium maakt vandaag zijn beslissing bekend om zijn huidige liquiditeitscontract met Rothschild & Cie Banque niet te verlengen. Orange Belgium heeft een liquiditeitscontract gesloten met Kepler Cheuvreux voor het beheer van de liquiditeit van de aandelen van Orange Belgium die worden verhandeld op de gereglementeerde markt van Euronext Brussels (ISIN-code BE0003735496). Het contract begint op 1 augustus 2019 en heeft een duur van drie jaar. Orange Belgium maakt € 2.000.000 (twee miljoen euro) over aan de liquiditeitsrekening. De buitengewone algemene vergadering van Orange Belgium van 2 mei 2019 heeft de onderneming de toelating gegeven om haar eigen aandelen vanaf 2 mei 2019 gedurende een periode van 5 jaar in te kopen.

Kepler Cheuvreux zal volledig onafhankelijk handelen, in eigen naam, maar voor rekening van Orange Belgium.

Het liquiditeitscontract zal worden uitgevoerd met inachtneming van de regelgeving over liquiditeitscontracten, namelijk:

  • artikel 7.215 van het Wetboek van vennootschappen van 23 maart 2019;
  • de wet van 2 augustus 2002 betreffende het toezicht op de financiële sector en de financiële diensten;
  • Verordening (EU) nr. 596/2014 van het Europees Parlement en de Raad van 16 april 2014 betreffende marktmisbruik (Verordening marktmisbruik);
  • Gedelegeerde Verordening (EU) 2016/908 van de Commissie van 26 februari 2016 tot aanvulling van Verordening (EU) nr. 596/2014 van het Europees Parlement en de Raad met technische reguleringsnormen betreffende de criteria, de procedure en de vereisten voor de vaststelling van een geaccepteerde marktpraktijk en de voorwaarden voor het handhaven, stopzetten of wijzigen van de acceptatievoorwaarden daarvan.

Transacties in het kader van het liquiditeitscontract kunnen worden geschorst:

  • door Orange Belgium, als Kepler Cheuvreux geen redelijke zorg heeft besteed aan het verstrekken van liquiditeit voor de aandelen;
  • op verzoek van Orange Belgium voor een door de onderneming gespecificeerde periode,
  • door Kepler Cheuvreux indien het door verstrekte informatie onmogelijk is om aan zijn verplichtingen te voldoen en/of indien aan Kepler Cheuvreux verschuldigde bedragen in het kader van het liquiditeitscontract op de vervaldag niet zijn betaald;
  • door Orange Belgium en Kepler Cheuvreux indien het contract of de uitvoering ervan in strijd zou zijn met de toepasselijke Belgische wet- en regelgeving.

Het liquiditeitscontract kan op elk moment door beide partijen worden beëindigd met een voorafgaande kennisgeving van dertig (30) kalenderdagen.

Transacties in het kader van het liquiditeitscontract worden wekelijks gepubliceerd en kunnen op de website van Orange Belgium worden geraadpleegd in de rubriek 'Aandeelhouder & Investeerder'.

 

Over Orange Belgium

Orange Belgium is een van de meest toonaangevende telecommunicatieoperatoren in België en in Luxemburg via zijn dochteronderneming Orange Communications Luxembourg.

Als convergente speler bieden we mobiele telecommunicatiediensten, alsook internet en tv aan particulieren, en innovatieve mobiele en vaste diensten aan bedrijven. Ons ultraperformante mobiele netwerk beschikt over de 2G-, 3G-, 4G- en 4G+-technologie waar we voortdurend in blijven investeren.

Orange Belgium is een dochteronderneming van de Orange-groep, een van de meest toonaangevende operatoren met een aanwezigheid in 27 landen. Onder het merk Orange Business Services is Orange eveneens een toonaangevende leverancier van wereldwijde IT- en telecommunicatiediensten aan internationale bedrijven.

Orange Belgium is genoteerd aan de beurs van Brussel (OBEL).

Meer informatie op: corporate.orange.be, www.orange.be of volg ons op Twitter: @pressOrangeBe.

Contact beleggers en analisten

Ana Castaño Lopez +32 468 46 95 31

Eric Chang +32 495 55 98 17

ir@orange.be