08/06/22 10:02

Corporate nieuws

Orange Belgium lanceert het Orange Belgium Fonds, een bedrijfsfonds ter bevordering van digitale en sociale inclusie, gekenmerkt door een structureel partnerschap met ToekomstATELIERdelAvenir (TADA)

Terug naar nieuws index

 

Als verantwoordelijke operator besliste Orange Belgium om een stap verder te gaan in zijn engagement voor digitale en sociale inclusie en er een engagement op lange termijn aan te verbinden. Daarom richtte het Orange Belgium Fonds op, een eigen bedrijfsfonds onder de koepel van de Koning Boudewijnstichting, met als doel lokale initiatieven te ondersteunen. Het start nu de werking van dit fonds met een belangrijk partnerschap met ToekomstATELIERdelAvenir, een Brusselse vereniging die sociaal kwetsbare tieners begeleidt en coacht om hen te helpen vaardigheden te verwerven en hun kansen op de arbeidsmarkt te maximaliseren.

Orange Belgium zet zich sterk in om de digitale en sociale inclusie in België te bevorderen, omdat het gelooft dat een telecomoperator een belangrijke rol kan spelen om maatschappelijke uitdagingen aan te gaan. De voorbije jaren heeft het bedrijf meer initiatieven genomen, of het nu gaat om de duurzaamheid van zijn activiteiten of om de ondersteuning van sociaal gerichte lokale initiatieven.

Het bedrijfsfonds, onder de koepel van de befaamde Koning Boudewijnstichting, wil lokale initiatieven steunen met een sterke focus op digitale en sociale inclusie.

En om de activiteiten van dit fonds op te starten, besloot Orange Belgium om zijn bestaande partnerschap met de Brusselse vereniging ToekomstATELIERdelAvenir (TADA) uit te breiden. TADA is een lokaal, tweetalig netwerk dat burgers, het maatschappelijk middenveld en privébedrijven betrekt bij de integratie en emancipatie van de Brussels sociaal meest kwetsbare tieners en hun familieleden door onder meer weekendscholen en individuele coachingsessies op lange termijn te organiseren, met als doel iedereen gelijke kansen op ontwikkeling te bieden.

Steun aan 700 kinderen

Orange Belgium was al betrokken bij TADA, met werknemers die deelnamen aan enkele workshops en, meer recent, door zijn klanten de mogelijkheid te bieden hun getrouwheidsgeschenken om te zetten in donaties voor hetzij TADA, hetzij milieugerichte projecten.

Nu zullen de teams van Orange Belgium rechtstreeks betrokken zijn bij de ontwikkeling van enkele buitenschoolse activiteiten, om een laag van digitale vaardigheden toe te voegen aan het aanbod van TADA aan zijn alumni en hun familieleden. Dit project ligt in de lijn van de doelstellingen van Better Internet for Kids (BIK), een Europees initiatief dat een veiliger en beter internet voor kinderen en jongeren creëert.

Tijdens de periode 2022-2023 zal het partnerschap tussen Orange Belgium en TADA, met 5 weekendscholen gericht op digitale vaardigheden, een impact hebben op 700 kinderen, en ongeveer 1.000 alumni en 350 ouders bereiken.

Bernard Clerfayt, Brussels minister voor Digitale Transitie: "In 2021 lanceerde het Brussels Gewest als eerste een Digital Ownership Plan, met de ambitie om de burger dichter bij de digitale technologie te brengen door de nadruk te leggen op de toegankelijkheid van digitale instrumenten, opleiding vanaf jonge leeftijd en ondersteuning naar een digitale transformatie die voor iedereen toegankelijk is. Ik ben vandaag dan ook bijzonder verheugd over het partnerschap van Orange met TADA, dat de digitale vaardigheden van vele Brusselse jongeren zal helpen verbeteren en hen zo alle kansen zal geven om zich te ontplooien en hun plaats in de maatschappij te vinden.”

Isabelle Vanden Eede, Chief Brand, Communication & CSR van Orange Belgium: "De digitale kloof is een realiteit in België, net als in vele andere landen, en als telecomprovider geloven we sterk dat het deel uitmaakt van onze rol om gemeenschappen te helpen deze uitdaging aan te gaan, door lokale initiatieven financieel maar ook operationeel te ondersteunen. Dit eerste partnerschap met TADA is een mooi voorbeeld van wat we willen bereiken met ons bedrijfsfonds, omdat het ons ook toelaat onze medewerkers te engageren, onze eigen vaardigheden en expertise in te zetten, ten voordele van diegenen die het het meest nodig hebben."

Christophe Zeegers van TADA: "Digitale vaardigheden zijn een essentiële sleutel in het traject van sociaal kwetsbare jongeren om hun integratie in de maatschappij en later op de arbeidsmarkt te vergemakkelijken. We kijken ernaar uit om samen met de experts van Orange Belgium nieuwe workshops te creëren, zodat we hun leergierigheid en hun digitale vaardigheden kunnen stimuleren.”