10/11/22 14:35

Financieel nieuws

Orange Belgium absorbeert dochtervennootschap Upsize

Terug naar nieuws index

Om de organisatiestructuur van de groep te stroomlijnen, hebben de raden van bestuur van Orange Belgium en Upsize, een volledige dochtervennootschap van Orange Belgium, besloten Upsize en Orange Belgium te fusioneren. Door deze fusie zal Orange Belgium de enige aandeelhouder van BKM worden.

Zoals aangekondigd in het Fusievoorstel, is het mogelijk om de documentatie bedoeld in artikel 12:51, §2 van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen te raadplegen, te downloaden en af te drukken via de volgende link: https://corporate.orange.be/sites/default/files/orangeboardroom_2022-11-10-085339.zip