20/07/23 06:53

Financieel nieuws

Financiële en commerciële prestaties houden goed stand in HJ1 2023

Terug naar nieuws index

Financiële informatie voor het eerste halfjaar van 2023

 

 

Financiële en commerciële prestaties houden goed stand

 

 

 • Aantal mobiele postpaidklanten (excl. VOO) +2,7% j-o-j
 • Aantal kabelklanten (excl. VOO) +11,4% j-o-j
 • Omzet in HJ1 (incl. de maand juni voor VOO) +2,9% j-o-j op vergelijkbare basis1
 • EBITDAaL in HJ1 (incl. de maand juni voor VOO) +0,9% j-o-j op vergelijkbare basis1

 

 

Operationele hoogtepunten in HJ1

(zonder VOO)

 • Ondanks de sterke nationale concurrentie zijn de commerciële resultaten positief gebleven, vooral in het postpaidsegment.
 • Er zijn 39 duizend nieuwe mobiele postpaidklanten bijgekomen dankzij het succes van de Go-portefeuille en de hey!-portefeuille en het totale aantal abonnees steeg tot 2,85 miljoen (+2,7% j-o-j).
 • Het aantal kabelklanten steeg met 21 duizend tot 464 duizend klanten (+11,4% j-o-j).

 

Operationele kerncijfers van Orange Belgium (zonder VOO)

   

 

 

 

HJ1 2022

 

HJ1 2023

Variatie

Klanten met een mobiel abonnement (in '000)

2775

 

2850

2,7%

nettotoevoegingen (in '000)

33

 

39

19,7%

Kabelklanten (in '000)

417

 

464

11,4%

nettotoevoegingen (in '000)

22

 

21

-5,3%

 

 

 

Financiële hoogtepunten in HJ1

(omvat VOO)

 • De totale omzet steeg op vergelijkbare1 basis met +2,9% tot 740,5 miljoen euro, inclusief VOO voor de maand juni, dankzij een solide groei van de omzet uit retaildiensten.
 • De EBITDAaL steeg op vergelijkbare1 basis met +0,9%, aangezien de hogere omzet uit retaildiensten werd gecompenseerd door de indexering van de personeelskosten en andere gevolgen van de inflatie.
 • De eCapex stegen op vergelijkbare1 basis met +15,5% tot 109,2 miljoen euro, wat voornamelijk kan worden verklaard door de upgrade van het netwerk en seizoensgebonden factoren in de levering van apparatuur aan de klant.

 

 

Orange Belgium-groep: financiële kerncijfers

(omvat de maand juni voor VOO)

Gerapporteerd

Vergelijkbaar1

 

Gerapporteerd

Vergelijkbaar1

in miljoen euro

HJ1 2022

HJ1 2022

HJ1 2023

Variatie

Variatie

Omzet

677,3

719,4

740,5

9,3%

2,9%

     

 

   

EBITDAaL

166,8

177,2

178,8

7,1%

0,9%

marge als % van de omzet

24,6%

24,6%

24,1%

-49 bp

-50 bp

eCapex2

-86,0

-94,6

-109,2

27,0%

15,5%

Aangepaste operationele kasstroom3

80,8

82,6

69,6

-14,0%

-15,8%

     

 

   

Nettowinst (verlies) van de periode

26,7

23,4

-15,4

-157,8%

-165,7%

 

 

 1. De vergelijkbare basis omvat 1 maand omzet, eCapex en EBITDAaL van VOO en aangepaste operationele kasstromen met intergroepseliminaties
 2. De eCapex omvatten geen licentievergoedingen.
 3. Aangepaste operationele kasstroom gedefinieerd als EBITDAaL - eCapex, zonder licentievergoedingen

 

 

Xavier Pichon, Chief Executive Officer:

Orange Belgium behaalde over het eerste halfjaar sterke commerciële resultaten. Daarnaast is de closing van de overname van VOO begin juni een belangrijke mijlpaal voor onze organisatie.

 

Hoewel we nog steeds actief zijn als afzonderlijke rechtspersonen zijn de integratie-inspanningen begonnen en zijn we reeds één bedrijf in onze commerciële benadering, onze go-to-marketstrategieën en onze organisatiestructuur. Uit deze verwezenlijking blijkt heel duidelijk dat we ernaar streven onze activiteiten naadloos op elkaar te laten aansluiten en de synergieën van deze overname optimaal te benutten.

 

Voor de toekomst blijven wij ons toeleggen op de uitvoering van de geplande synergieën om ons potentieel voor waardecreatie te maximaliseren en de onlangs aangekondigde drie pijlers “Lead the Future” veilig te stellen:

 

 1. Onze toekomst wordt gedefinieerd door een toonaangevend leiderschap op het gebied van multi-gigabitnetwerken.
 2. Onze toekomst wordt gedefinieerd door een unieke uitmuntende klantervaring, waarbij we een ecosysteem met meerdere segmenten beheren en serviceactiva voor klanten weer naar België brengen.
 3. We zijn begaan met mensen: een veerkrachtige, moderne en verantwoordelijke onderneming met sterke menselijke en ESG-waarden.

 

Antoine Chouc, Chief Financial Officer:

Ik ben verheugd de publicatie van onze financiële resultaten voor het eerste halfjaar van 2023 aan te kondigen, die voor het eerst de cijfers van VOO voor de maand juni omvatten. Dankzij stevige commerciële prestaties, prijsaanpassingen en een strikte kostenbeheersing zijn we erin geslaagd om de impact van de inflatie op onze marge te beperken.

 

Na de overname leggen we ons vooral toe op de uitvoering van de synergieën: de mvno-migratie is al van start gegaan, de eerste overnamesynergieën worden stilaan duidelijk en de gemeenschappelijke go-to-marketinitiatieven zullen de efficiëntie in aanzienlijke mate verbeteren.

We zijn ervan overtuigd dat de integratie van VOO aanzienlijke waarde zal creëren en een bijdrage zal leveren aan onze globale groeistrategie.

 

De cijfers die in dit verslag worden gepresenteerd, blijven beperkt omdat VOO slechts voor een korte periode is opgenomen. Het is overigens belangrijk om op te merken dat de toerekening van de overnameprijs, inclusief de beoordeling van de goodwill, nog niet is voltooid.

 

We hebben onze vooruitzichten voor 2023 aangepast, rekening houdend met de opname van cijfers van VOO voor een periode van zeven maanden volgens de grondslagen voor financiële verslaggeving van Orange Belgium. De EBITDAaL zal naar verwachting tussen de 430 miljoen en de 450 miljoen euro liggen, en de totale eCapex zullen naar verwachting 290 miljoen tot 310 miljoen euro bedragen.