16/11/23 08:57

Financial news

UPDATE - [Gereglementeerde informatie] Orange Belgium in gesprek met Nethys over de conversie van aandelen VOO

Back to news index

Na de overname van VOO door Orange Belgium behield Nethys 25% + één aandeel in VOO. In het kader van deze transactie heeft Nethys de mogelijkheid om zijn belang in VOO om te zetten in aandelen van Orange Belgium, met behoud van de governancerechten verbonden aan zijn belang in VOO zodra hij aandeelhouder is van Orange Belgium. In navolging van een persartikel dat vandaag werd gepubliceerd, bevestigt Orange Belgium dat er besprekingen aan de gang zijn met Nethys met het oog op de uitvoering van deze operatie. Door zijn belang in VOO in te brengen, zou Nethys een belang van ongeveer 11% in Orange Belgium verwerven.

In voorkomend geval zal deze operatie vallen onder de procedure voorzien in artikel 7:97 van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen en zal bijgevolg worden geanalyseerd door een comité van onafhankelijke bestuurders van Orange Belgium, bijgestaan door een onafhankelijke expert, die een advies zal voorleggen aan de Raad van Bestuur. Deze operatie moet vervolgens worden goedgekeurd door de Algemene Vergadering van Orange Belgium.