21/11/23 06:56

News financières

UPDATE - [Gereglementeerde informatie] Nethys bevestigt aan Orange Belgium zijn voornemen om zijn belang in VOO om te zetten in aandelen van Orange Belgium

Retour à l'index des nouvelles

Vorige week bevestigde Orange Belgium in gesprek te zijn met Nethys over de omzetting van zijn belang van 25% + 1 aandeel in VOO in aandelen van Orange Belgium. Deze mogelijkheid wordt aan Nethys aangeboden in het kader van de overname van VOO door Orange Belgium.

Na de instemming van ENODIA te hebben verkregen, heeft Nethys vandaag Orange Belgium officieel op de hoogte gebracht dat het de procedure wenst op te starten voor de omzetting van zijn belang in VOO in aandelen van Orange Belgium. Na afloop van deze procedure zou Nethys een belang van 11% in Orange Belgium verwerven en, eenmaal in het kapitaal van Orange Belgium, de governancerechten behouden die verbonden zijn aan zijn belang in VOO.

Deze transactie zal de komende dagen worden voorgelegd aan de Raad van Bestuur van Orange Belgium. Voor zover deze transactie binnen het toepassingsgebied valt van de procedure voorzien in artikel 7:97 van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen, zal ze geanalyseerd worden door een comité van onafhankelijke bestuurders van Orange Belgium, bijgestaan door een onafhankelijke expert, die een advies zal voorleggen aan de Raad van Bestuur. Deze transactie moet vervolgens worden goedgekeurd door de Algemene Vergadering van Orange Belgium.