Stuur Orange per sms, om goede doelen te steunen

Doe iets voor de vzw's: haal je mobiele telefoon boven. Orange steunt, in samenwerking met Telenet, Proximus, Voo en Mobile Vikings, fondsenwervingsacties via sms. Concreet betekent dit dat we onze infrastructuur gratis ter beschikking stellen: de ingezamelde middelen worden volledig en zonder administratieve kosten doorgesluisd naar liefdadigheids- en maatschappelijke initiatieven.

Wie komt in aanmerking en onder welke voorwaarden?

  • fondsenwerving via sms is alleen beschikbaar voor organisaties zonder winstoogmerk die officieel door de Belgische autoriteiten zijn erkend
  • er worden alleen nummers in de 4xxx-reeks toegekend
  • het maximale bedrag per sms is 1 €
  • de maximale duur van een sms-fondsenwervingscampagne mag niet langer zijn dan 1 maand
  • alle campagnes moeten vooraf worden goedgekeurd door de telecomoperatoren

*Liefdadigheids- en maatschappelijke initiatieven kunnen ook kiezen voor een commerciële sms-fondswervingscampagne. In dit geval wordt een deel van de ingezamelde middelen doorgegeven aan telecomoperatoren en technische facilitatoren om de administratieve kosten te dekken.

Lees meer over de voorwaarden en richtlijnen die van toepassing zijn op sms-fondsenwerving.

persoon stuurt sms

Hoe dien ik een aanvraag voor
sms-fondsenwerving in?

Aanvragen moeten op tijd worden ingediend bij alle telecomoperatoren.


Vul het officiële aanvraagformulier in en stuur het naar de volgende e-mailadressen:

  • smsdonation@orange.be
  • smsdonation@telenetgroup.be
  • smsdonation@proximus.com