NL FR EN
Home Contact
go

Specificaties van het Mobistar-netwerk

De netwerkspecificaties die opgenomen zijn in onderstaande tabel zijn bestemd voor producenten van eind- en netwerkapparatuur. Deze specificaties verzekeren de compatibiliteit van de producten met het Mobistar-netwerk . Dit in overeenstemming met de R&TTE-richtlijn (1999/5/EC), de wet van 13 juni 2005 betreffende ‘de elektronische communicatie’ en het koninklijk besluit van 26 september 2000 betreffende ‘radio- en eindapparatuur en de erkenning van hun conformiteit’.

Om de wijzigingen aan het Mobistar-netwerk of aan de Mobistar-diensten weer te geven, kunnen we de specificaties op elk moment aanpassen. Hieronder vind je de meest recente specificaties.

Mobistar is niet aansprakelijk voor mogelijke schade die veroorzaakt wordt door het gebruik van een specificatie die deel uitmaakt van een lijst die niet de recentste is.

De hieronder vermelde specificaties zijn enkel bedoeld als informatie en hebben geen officiële waarde. Een officiële versie van één of meerdere specificaties kan tegen kostprijs aangevraagd worden op het volgende adres : fdgandt@mail.mobistar.be.